Joniškis, 2014 vasario 16

Joniškis, vasario 16Kas tie žmonės, ateinantys į vasario 16 minėjimą? Rajono galvos (buvę – laikinos – esamosios, būsimos), šauliai, liepti moksleiviai, svečiai, kultūros darbuotojai, patriotai, politiniai tremtiniai, partiniai gėlianešiai, žiopsotojai, atsitiktinės moterys, praeiviai, daininykai…

Nepriklausomybės paminklui dėjo gėles. Taip priimta, kita vertus, kam tai nepriklausomybei gėlės? Šauliai o gal kariuomenės savanoriai stovėjo rankas laikydami už nugarų. Susirinkusieji turėjo mažų vėliavėlių ir lipdukų ant krūtinių, o jaunimas vaišino arbata. Visiems išsiskirsčius, prie paminklo vyriškis fotkino dvi mažas mergytes su vėliavėlėmis rankose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *