Šamanių sąskrydis

Man nėra naujiena, kad visokie magiški dalykai, o taip pat ikikrikščioniškų tikėjimų paieškos ir apraiškos pastaruoju metu labai populiarūs. Man yra naujiena, kad vakaruose tie magiški dalykai nešioja šamanizmo iškabą.

Aną savaitę, vieną lietingą dieną bandžiau ištardyti Rafi apie kristaloterapiją. Pasirodo, paprastas reikalas, pasiimi kristalą, pamakaluoji juo po žmogaus aurą, pajauti kur yra negerai, ir pataisai. Išoperuoji, jei kažką nereikalingo auroje randi. Šamanizmas.

Dabar Centre vyksta šamanių susirinkimas. Jų vadė tamsiai rudomis akimis ir baltais plaukais, kartais žilais, kartais šiaip blondinė, susisodinusi pagyvenusias merginas valgomajame kažką jom pasakoja, o mes su mergina iš Baltarusijos sėdime prie savo mažų kompiuteriukų. (Ši mergina yra gana paslaptinga, nes su nieku nebendrauja, visą laiką būna savo kambaryje, tik trumpam ateina į virtuvę pavalgyti muslių. Ji minta tik musliais, kuriuos parsinešame iš centro sau pusryčiams. Tačiau kuomet ji atvyksta į Bizečius, kiekvieną rytą atrandame, kad visi musliai išsibaigę. Anita galvojo, gal ji yra šnipė, bet paskui nutariame, kad šnipai kaip tik stengtųsi būti dažniau tarp žmonių ir savo išskirtinumo nedemonstruoti).

Tačiau dabar Bizečiuose nebeturime interneto. Pastaruoju metu jis gana dažnai buvo pridusęs, bet dabar nebeliko visiškai. Kažkas atrado priežastį – pasirodo modemas buvo pilnas vandens. Lyja trečia diena be perstojo, ir kai kuriuose kambariuose lyja pro lubas, tačiau virš modemo nelyja, todėl galvojama, kad kažkas tyčia pripylė vandens į modemo vidų. Šliūkštelėjo iš puoduko. O gal šamanizmo būdu.

Taigi dabar su savo kompais esame Centre, kur žilaplaukė šamanė susisodinusi savo merginas valgomajame kažką jom pasakoja ir pasakoja, o aš apsimesdama, kad dirbu prie kompo (iš tiesų prie kompo mes dažniau žaidžiame, bet mėgstame tai vadinti žodžiu “dirbame”), aš klausau ir bandau pagauti kokį pažįstamą žodį. Itin dažnai kartojamas “sessualita”, kas reiškia seksualumas, bet kad ir kaip stengiuosi, konteksto nepagaunu. Židinį kūrena gruzinas su kasyte, kuris kalba devyniomis kalbomis, bet visomis su stipriu akcentu. Šamanių kalbą supranta irgi. Aš, deja, nesuprantu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *